9/18/2010

DERECHO A LA TARJETA SANITARIA EN CATALUNYA


• Persones estrangeres no assegurades que residiu a Catalunya

Les persones no assegurades que no disposeu de recursos econòmics suficients, sempre que tingueu el certificat d'empadronament, teniu dret a rebre assistència sanitària pública. En aquest cas, heu de demanar la targeta sanitària individual en el vostre centre d'atenció primària (CAP).

On? Us heu d'adreçar al vostre centre d'atenció primària (CAP)

Què? Les persones no assegurades que no disposeu de recursos econòmics suficients, sempre que tingueu el certificat d'empadronament teniu dret a rebre assistència sanitària pública. En aquest cas, heu de demanar la targeta sanitària individual en el vostre centre d'atenció primària (CAP).

Si no esteu empadronats, encara que tingueu el certificat de residència i que no disposeu de recursos econòmics suficients, no podeu demanar la targeta sanitària individual. En cas d'emergència i com una acció puntual heu de ser atesos en un centre de la xarxa pública.

Els menors (fins als 18 anys) i les dones embarassades (durant tot el procés de l'embaràs) sempre haureu de ser atesos. Cal que us adreceu al centre d'atenció primària (CAP) més proper.

Més informació: En el títol I, article12, de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seva integració social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario